Stress og restorativ yoga

Af Hanna Permin

Når stress for alvor rammer kroppen bliver man konfronteret med et hav af symptomer såsom søvnløshed, myldertanker, hjertebanken, generel uro, svimmelhed, anspændthed, apati, hyperaktivitet, udmattelse osv. Disse symptomer varierer fra person til person, fra dag til dag, fra morgen til aften osv.

Du kan opleve, at du er ved at miste forstanden, fordi symptomerne er både modsatrettede, varierende og helt utilregnelige. Men det er en del af stressens natur – du er ikke ved at blive tosset, du er bare blevet presset for hårdt alt for længe og din krop skriger på ro.

restorativ yoga for stressramte

Hvis du er blevet ramt af stress, er du formentlig blevet anbefalet at dyrke yoga. Det blev jeg i sin tid, da jeg var hårdt ramt. Jeg meldte mig på et hold, via anden aktør og sygedagpengesystemet. Der var yoga tre timer om dagen, tre dage om ugen. Men jeg oplevede at stemningen var trykket og at mange ikke rigtig gad det med yoga. Det var for meget – jeg blev stresset af det.

Hvad kan yogaen?

Jeg er ikke i tvivl om, at yoga kan hjælpe, hvis man er ramt af stres, men det er vigtigt at finde det rette sted. Et sted, hvor man føler sig tilpas, hvor man har en eller anden form for kemi og tillid til underviseren, og hvor holdet er sat af andre, der kommer af egen fri vilje med interesse for at prøve yogaen.twist

Yoga er ikke et quick-fix, der ændrer på din situation fra den ene dag til den anden, men en mulighed for med tiden at mærke mere ro i kroppen og måske også i sindet. I Yoga med vinger tilbyder jeg restorative yoga for stressramte.

Hvad er restorativ yoga?

Restorativ yoga er en hvilende form for yoga, hvor man ligger længe i stillingerne – cirka 10 minutter ad gangen. Kroppen bliver støttet op af yogapøller, blokke, tæpper, bælter og øjenpuder. Det kræver en del tålmodighed i starten at lave disse opsætninger og at tilpasse dem til netop din krop. Men jo mere fortrolig du bliver med stillingerne, jo lettere bliver det at finde dig til rette. Og selve dette at gøre klar til stillingerne er en måde at drage omsorg for en udmattet krop.

restorativ yogastilling

At hvile i stillingerne er at give den roen tilbage. At bevæge sig langsomt mellem stillingerne er med til at bevare roen og måske tage den med fra den ene stilling til den anden. På den måde kan du sidst i timen opleve at lande i en tilstand af vægtløshed, integritet, dyb ro og velvære. Når kroppen over tid lærer denne tilstand at kende, bliver det nemmer at finde derind, hvor alt er som det skal være – i fuld tillid til at du er god nok, som du er.

Det handler ikke om at flygte fra din vanskelige situation, men om at give krop og sind en velfortjent pause, hvorfra nyt mod og nye synsvinkler på situationen måske kan opstå.

Hvornår ?

Vi tilbyder yoga for stressramte hver tirsdag kl. 10-11.30. Læs mere her.

Du er velkommen uanset hvor du befinder dig i dit stressforløb – før, under eller efter eventuel sygemelding. Passer formiddagen dig ikke kan du vælge et af de øvrige restorative hold. Se skemaet og tilmeld dig her.